Bằng chất liệu PVC, giấy…, theo yêu cầu khách hàng. Với nhiều định lượng chọn lựa.