Bao nylon phục vụ ngành may mặc, bao bóp, khóa kéo… Với nhiều định lượng chất liệu khác nhau.